Tot en met 15 september 2015 17:00 uur kunnen aanvragen worden ingediend voor de Subsidieregeling Praktijkleren.

De Subsidieregeling Praktijkleren is een financiële tegemoetkoming voor de werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling of student. De aanvraag gaat per schooljaar en wordt na afronding van de begeleiding in het schooljaar ingediend. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Bedrijven en organisaties die het praktijkdeel van de opleiding voor de deelnemer verzorgt kunnen subsidie aanvragen. Bedrijven of organisaties kunnen in aanmerking komen voor subsidie praktijkleren als zij aan een leerling/student/deelnemer uit een van de volgende sectoren begeleiding bieden:

  • Vmbo : Leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.
  • Mbo: Deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg, EVC-trajecten en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen).
  • Hbo: Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de CROHO-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Het gaat alleen om de opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is. Deelnemers aan een voltijdopleiding hbo vallen niet onder de subsidieregeling.
  • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s). Deelnemers aan universitaire voltijdopleidingen vallen niet onder de subsidieregeling.

Nederlandse werkgevers die een praktijkleerplaats of werkleerplaats bieden aan deelnemers of studenten die een buitenlandse opleiding volgen voor mbo (bbl) of hbo (duaal/deeltijd in sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving) kunnen onder voorwaarden ook voor de regeling in aanmerking komen.

In het mbo en hbo komen alleen opleidingen in aanmerking voor subsidie die zich richten op een volledig diploma. Voor mbo horen deze opleidingen opgenomen te zijn in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Voor hbo horen deze opleidingen opgenomen te zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Ook opleidingen van niet-bekostigde erkende onderwijsinstellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor zover zij een erkenning hebben voor het verzorgen van de betreffende opleiding. (Crebo en/of CROHO).