Er komt ruim 20 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor ‘duurzame inzetbaarheid’ om meer mensen langer en productief aan het werk te houden.

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Bedrijven die werknemers helpen gezond te blijven, of tijdig te laten omscholen kunnen subsidie aanvragen. Er is subsidie mogelijk als u project is gebaseerd op één van onderstaande activiteiten:

  • Bedrijfs- of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking.

Bedrijven en instellingen kunnen van 19 oktober tot en met 13 november 2015 een aanvraag indienen om mensen langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan maximaal tienduizend euro krijgen, op voorwaarde dat het zelf de helft van het subsidiebedrag bijlegt.